Update Markhorst Connect Academy

6 oktober 2023

De pilots binnen de Markhorst Connect Academy zijn met groot enthousiasme opgestart. Bijvoorbeeld de module ‘storing zoeken’: onze keurmeester neemt zijn collega’s via een duidelijke presentatie mee in de basisbeginselen van het storing zoeken. Er wordt uitleg gegeven over de verschillende meetinstrumenten en een ‘goed’ plan van aanpak als je te maken krijgt met een storing. Niet alleen het technische gedeelte komt aan bod in de module. Er is ook aandacht voor communicatie met klanten. Met de opgedane kennis gaan de collega’s aan de slag met het oefenen van hun vaardigheden in de praktijk. Dit is echt de kracht van de Markhorst Connect Academy: kennis delen met collega’s om zo iedereen beter te maken. Samen sluiten we beter aan!