Aanleg volledige bedrijfshal KGS Tools

4 maart 2021

Rond de bouwvak in 2020 werden we gebeld door Corne Michiels van KMWE Toolmanagers. Sinds jaar een dag een gewaardeerd relatie. 10 jaar geleden begonnen we met het realiseren van de e-installatie in zijn nieuwe woonhuis. Vandaag de dag zijn we ook verantwoordelijk voor de installaties binnen zijn verschillende bedrijven.

Met de uitbreiding van zijn bedrijf in de vorm van KGS Tools diende de bedrijfshal in Eindhoven met spoed te worden ingericht. Laat dat maar aan ons over. We zijn gestart met het ontwerp en al snel kwamen we tot de conclusie dat het aanbrengen van 250A spanningsrails de beste optie zou zijn. Hierdoor krijgen de slijpmachines de benodigde voeding en kan er gewerkt worden vanuit een flexibele indeling. De flexibiliteit is handig voor eventuele uitbreiding in de (nabije) toekomst. Vanuit dit vertrekpunt hebben we het gotensysteem en de beveiligingsinstallatie ontworpen en een lichtberekening gemaakt. De machines zijn daarbij gekoppeld aan het brandmeldsysteem. Ondertussen ging onze afdeling werkvoorbereiding aan de slag met het beschikbaar maken van voldoende capaciteit om de werkzaamheden uit te voeren. Tijdens de uitvoering bleek dat het energiebedrijf niet op tijd de benodigde voeding van 250A binnen kon brengen, dit zou betekenen dat de fabriek niet conform planning operationeel zou zijn. Máár, Markhorst sluit beter … in het naastgelegen pand was wel voldoende voeding aanwezig. Daarom stelde wij een voedingskabel ter beschikking die via een tussenmeter in de hoofdverdeler werd opgenomen en aangesloten.

Alle machines worden via de patchkast voorzien van data en Markhorst bemiddelde tussen KGS Tools en ICT-partner Libra, om de benodigde verbindingen tussen de pand tot stand te brengen.

Eind 2020 werd de hal -volgens planning- opgeleverd en in gebruik genomen. Aan het begin van 2021 zijn we gestart met het ontwerp en de uitvoering van het kantoor. Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Het bedrijf draait inmiddels op volle toeren en wij zijn achter de schermen bezig met het opmaken van de revisies en metingen.

Dank aan onze opdrachtgever KMWE Toolmanagers voor het jarenlange vertrouwen en de mooie projecten die we voor jullie mogen ontwerpen en realiseren. Projecten waarin onze multidisciplinaire aanpak (o.a. elektro, beveiliging, data-installatie en keuring) optimaal tot zijn recht komt en zorgt voor het gewenste resultaat!