Introductie nieuwe Service Coördinator

15 juni 2022

Een nieuw gezicht binnen ons bedrijfsonderdeel service & onderhoud: Kobe Stokmans (27) is met ingang van 1 mei 2022 onze nieuwe Service Coördinator. Als coördinator de spin in het web binnen dit bedrijfsonderdeel. Daarom een introductie van deze ‘Belgian Red Devil’ die vanaf nu door het leven gaat als ‘Connector bij Markhorst’.

Als Service Coördinator heb je veel contact met een grote diversiteit aan ‘externe’ partijen. Heldere en duidelijke communicatie is alleen om die reden essentieel. We stelde daarom aan Kobe de vraag of hij het leuk vond om zichzelf te introduceren middels een interview …
Met een middelbare technische opleiding, een vervolgopleiding elektrische installatietechniek én een Bachelor energietechnologie, is er meer dan een stevig studie-fundament gelegd door Kobe. Voeg daar de volgende praktijkervaring aan toe: opstart-technieker w-installaties, ontwerper van technische installaties en een job als werkvoorbereider en je komt tot de conclusie dat we met Kobe een mooie aanwinst binnen hebben gehaald. Kobe, vertel eens hoe je vanuit hier uiteindelijk bij Markhorst terecht bent gekomen.
“Ik kende Edwin (Edwin Markhorst, Directeur Markhorst, red.) al een tijdje vanuit de privésfeer. Van het één (wat informele gesprekken, red.), kwam het ander (verkennende gesprekken, red.). We trokken al snel de conclusie dat er best wel eens sprake zou kunnen zijn van een mooie match. Wat me vooral aantrok in Edwin zijn verhaal was het feit dat hij niet alleen sprak over de openstaande vacature van Service Coördinator, maar met name over het (toekomst)perspectief. En dan niet alleen vanuit een bedrijfsmatige gedachte, maar bovenal voor mij persoonlijk. Dit sprak me echt enorm aan, het zei mij ook direct iets over het bedrijf dat Markhorst is. Vervolgens volgde er een soort van assessment met de HR-partner van Markhorst. Uiteindelijk werd er een positief advies afgegeven, waarna me een contract werd aangeboden. En voila, zo is het gegaan”

 

“Van nature ben ik een rustig persoon. Mij krijg je niet snel van m’n stuk.
Ik heb geleerd om altijd het overzicht en de rust te bewaren. Als Service Coördinator
acht ik dit ook enorm belangrijk.”
– Kobe Stokmans –
De (op)start
“Zoals klanten van Markhorst weten, bestaat mijn functie al. Harm Oosterbosch (zie kader onderaan) was de vorige Service Coördinator, maar hij gaat binnen Markhorst een ander pad bewandelen. De insteek is logischerwijs dat ik al zijn werkzaamheden overneem, maar we gaan hierbij niet over één nacht ijs. Dat wil zeggen: we hebben er geen harde deadline aangekoppeld, omdat we het proces van een goede overdracht belangrijker vinden dan het zo snel mogelijk de scepter zwaaien over de afdeling service & onderhoud. Dat komt namelijk vanzelf, want alle neuzen staan dezelfde kant op.” Wat betekent dit concreet in de praktijk? “De opstart heb ik gehad en daar waar mogelijk probeer ik zoveel mogelijk zelf te doen. Maar, bovenal let ik goed op en stel ik veel vragen aan Harm. Hij komt -gelukkig- nagenoeg altijd met een antwoord dat voor mij duidelijkheid schept. Wanneer er een opname gepland staat, doen Harm en ik dit nu nog samen. De planning en het afhandelen van storingen pak ik meer en meer zelf op, dit begint al vorm te krijgen op een manier zoals ik het zelf graag zie.”

 

“Het proces van een goede overdracht is belangrijker dan het zo snel mogelijk
de scepter zwaaien over de afdeling service & onderhoud.”

– Kobe Stokmans –

Ambitie als match
“Van nature ben ik een rustig persoon. Mij krijg je niet snel van m’n stuk. Ik heb geleerd om altijd het overzicht en de rust te bewaren. Als Service coördinator acht ik dit ook enorm belangrijk. Daarnaast ben ik jong en enorm gedreven. Ik denk dat dit een hele mooie match is met de ‘ambitie’ van Markhorst. Er is namelijk eerder door hen uitgesproken om binnen vier jaar het meest klantvriendelijke en servicegerichte onderhoudsbe-drijf van de regio te zijn. Ik ben ervan overtuigd dat ik met mijn gedrevenheid hier echt een steentje aan kan bijdrage. Let wel; alles op zijn tijd. Als ik de complete werking van afdeling inzichtelijk heb, alles begrijp en kan managen, dan is dat voor mij het moment om minder operationeel en meer tactisch te gaan denken en handelen. Service & onderhoud betekent voor mij namelijk ook dat je altijd vooruit moet kijken. Idealiter ben je de vraag net een stap voor, zodat je niet continu reactief te werk hoeft te gaan.”

Boodschap richting klanten
“Ik neem de werkzaamheden van Harm over met het grootste respect. Natuurlijk zal ik op mijn eigen manier invulling gaan geven aan de functie Service Coördinator. Daarbij heb ik maar één doel: continu klantgericht denken en handelen. Want als we dat binnen Markhorst (blijven) doen, dan zorgt dat voor tevreden én blije klanten.”

 

——————–
 

Woord van Harm Oosterboch
Beste relaties,Namens deze weg wil ik iedereen bedanken voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren. Met veel plezier kijk ik terug op mijn periode als Service Coördinator binnen Markhorst. Het was een mooie tijd, maar tegelijk ook een zware tijd. Mede hierdoor is het me duidelijk geworden dat ‘mijn hart’ niet ligt bij het ‘managen’ van de afdeling service & onderhoud. Ik ben daarom eerlijk geweest richting mezelf en Markhorst en ga een ander pad bewandelen binnen dezelfde afdeling in ons mooie bedrijf. Dat pad is ‘de werkvloer’. Ik wens mijn opvolger Kobe veel succes als Service Coördinator. Daarbij heb ik er alle vertrouwen in dat hij zijn rol als Service Coördinator met verve gaat vervullen. Iedereen zal baat hebben bij zijn enorme gedrevenheid.Met vriendelijke groet,
Harm Oosterbosch