Brand beveiliging

Met een juiste brandmeld-installatie zorgen we voor een vroegtijdige detectie van brand, ter bescherming van mens en goederen.

 

Bij brandbeveiliging gaat het om de juiste aanleg en een ontwerp binnen de kaders van de geldende normen. Daarnaast kunnen er voor uw object of organisatie specifieke eisen zijn. Markhorst Beveiliging is een erkend brandmeld-installatiebedrijf en beschikt over goed opgeleide monteurs. Wij verzorgen het hele traject vanaf de opname, het opstellen van het Programma van Eisen, ontwerp en aanleg, tot en met de oplevering met alle revisietekeningen in een logboek.